68,4 proc. uczestników Marszu Niepodległości ma wykształcenie wyższe

Badanie przeprowadzone przez socjologów z Polskiej Akademii Nauk przynosi bardzo interesujący obraz tego, kto bierze udział w Marszu Niepodległości. Okazuje się np., że aż 68,4 proc. uczestników ma wyższe wykształcenie. Średni dochód netto wśród nich wynosi 5545 zł