Firefox kładzie kres irytującym powiadomieniom ze stron

Firefox 72 zostanie wydany w styczniu 2020 roku i rozprawi się z irytującymi oknami dialogowymi. Statystyki pokazują, że aż 97% użytkowników zamyka okienka z zapytaniem o wyświetlanie powiadomień lub wybiera opcję, aby ich nie wyświetlać. W związku z tym Firefox 72 będzie je automatycznie blokował.