Obniżenie stawki PIT: Ustawa bez poprawek w Senacie, teraz trafi do prezydenta

Obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. oraz kosztów pracy, przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników – taki cel ma ustawa, do której Senat nie zaproponował poprawek. Za głosowało 62 senatorów, jeden był przeciw, a żaden nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafi do podpisu prezydenta.