Ordo Iuris zachęca do wieszania krzyży w szkołach.

Ordo Iuris: W sytuacji gdy w szkole nie ma krzyża, z wnioskiem, najlepiej pisemnym, o jego umieszczenie może zwrócić się grupa nauczycieli lub rodziców. Sprzeciw grona pedagogicznego, innych rodziców lub samej dyrekcji, z prawnego punktu widzenia, niewątpliwie uznać trzeba za nieuzasadniony.