Poprawnie wykonany test łosia

Wyprawa za miasto 13.09.2014.