Rafalala atakuje rodzinę z dziećmi.

Snapy, na których widać awanturę z udziałem Rafalala, który straszy kobietę z dziećmi.