Sprawdzanie przebiegu w Audi.

No co za niespodzianka.