USA: Większość ludzi zastrzelonych przez policję to biali mężczyźni.

w 2018 policja zastrzeliła: 939 mężczyzn i 52 kobiety z czego 452 było białych. White lives matter or sth? [eng]