Ustawa 447. Sytuacja jest tragiczna. A będzie gorzej.

Rezultatem będzie wzrost emocji antyżydowskich i antypolskich, nienawiść. Pośmiertny triumf Hitlera.Organizacje domagające się „własności bezspadkowej” otworzyły – z chciwości, cynicznie – „puszkę Pandory”